Que sheet – beat sync

By | September 15, 2010
Share

(hint: Google Translate)

Jag går just nu en väldigt intressant filmmusikkurs med Johnny Wingstedt som tillval på musikhögskolan. Vi håller på att lära oss använda beat sync för att skriva filmmusik som synkar med synkpunkter i filmen.

Vi fick en massa formler för att räkna ut vilket slag i musiken en viss synkpunkt kommer på (beroende på tempo och starttid). Vi ska också göra que sheets för musikpartierna. Så jag tänkte att man måste kunna låta ett kalkylprogram (excel) göra jobbet åt en.

Så nu har jag gjort ett kalkylblad som utifrån absoluta tidskoder (timme:minut:sekund:frames) räknar ut relativ tid, och utifrån relativ tid och tempo (bpm) räknar ut vilket slag man hamnar på. Frames måste tyvärr läggas till i en separat kolumn för att det ska gå att använda bas 25 (eller vilken FPS man vill).

cue-sheet

Filen är gjord i MS Excel 2002 och är inte testat i något annat program, men jag tänkte kolla i Open Office Calc och Apple Numbers vid tillfälle.

Formlerna är dock desamma och borde fungera oavsett program (här med svenska funktionsnamn). Kolumn D innehåller den absoluta tiden (inkl. omräknade frames) som sekunder med decimaler.
A4: [BPM]
C4: [FPS]
A7: 1
A8 och nedåt: =E8*$A$4)/60+$A$7
E7: 0
E8 och nedåt: =D8-$D$7
D7 och nedåt: =B7*24*60*60+C7/$C$4

Jag har dessutom en massa felkontroll.. Man måste givetvis inte ha det, men de ger automagiskt en snygg utskrift. (de tomma fälten i B- och C-kolumnerna innehåller =SAKNAS() (or =NA() in english))

cue-sheet-excel

Jag har också lagt till lite snygga vilkorsstyrda formateringar, t.ex. att frames-fältet blir rött om värdet är högre än FPSen, och att radlinjerna bara syns om raden har data.

Nu har jag gjort en uppdaterad version som räknar ut om ett beat ligger innanför leeway-marginalen (som man kan speca i gömda rad 7).

beat-control

Här är nya filen:
-> beat-sync_que-sheet_lee-control.xls

KOPIMI: Gör vad ni vill med den. Hör gärna av er om ni har nytta av den!

Här finns nu också en “bar layout” som PDF (numrerade kryss från 1 till 288), till att planera takterna:
-> barlayout.pdf

BTW så använder jag VirtualDub som spelare. Den visar frame count och millisekunder, kan stega mellan frames med pilknapparna och är grymt snabb. Funkar till PC och MAC, dessutom.
vdub

Leave a Reply

Your email address will not be published.